Innkalling til årsmøte FIL AKS-77

Innkalling til årsmøte FIL AKS-77


Arrangør: FIL AKS-77

Tid


Sted

Vis kart

Vi inviterer til årsmøte i FIL AKS-77 onsdag 21. februar 2024 kl. 19:30 i kontorlokaler til NBK/Knarvikmila ved Knarvik stadion.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, sendes styret på mail post@aks77.no.

Saker må sendes senest 8. februar 2024.

Fullstendig saksliste og årsmøtepapir blir tilgjengeliggjort en uke før årsmøte.

Styret i FIL AKS-77.


 

Sakliste og saksdokumenter for Årsmøte 2024 i FIL AKS-77 

Styret viser til invitasjonen til årsmøte av 21.01.2024. Årsmøtet avholdes onsdag 21.02.24 kl. 19:30 i kontorlokalet til NBK / Knarvikmila ved Knarvik stadion. 


Under følger sakliste for årsmøtet: 


 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
 • Sak 2: Velge dirigent(er) 
 • Sak 3: Velge protokollfører(e) 
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 • Sak 5: Godkjenne forretningsorden 
 • Sak 6: Godkjenne innkallingen 
 • Sak 7: Godkjenne saklisten 

FIL AKS-77 

 • Sak 8: Behandle FIL AKS-77 sin Årsberetning for 2023 
 • Sak 9: Behandle FIL AKS-77 sitt Regnskap for 2023 i revidert stand 
 • Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for 2024 
 • Sak 11: Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste  

11.1 Prosess rundt Samarbeidsavtale med IL Norna-Salhus 

 • Sak 12: Vedta FIL AKS-77 sitt Budsjett for 2024 
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 KnarvikMila 

 • Sak 14: Behandle KnarvikMila sin Årsberetning for 2023 
 • Sak 15: Behandle KnarvikMila sitt Regnskap for 2023 i revidert stand 
 • Sak 16: Vedta KnarvikMila sitt Budsjett for 2024 
 • Sak 17: Valg for FIL AKS-77 

17.1 Fremlegges på årsmøte 

 • Sak 18: Styrets innstilling til valgkomite 

18.1 Fremlegges på årsmøte 

 • Sak 19: Valg for KnarvikMila 

19.1 Fremlegges på årsmøte 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.