Styret vårt

Robert Skar

Rolle: Styreleder
Mobil: 99228518

Epost

Arne Rudolf Ramslien

Rolle:Nestleder
Tlf: 45245549

Epost

Åshild Hørte Langøy

Rolle:Skriver
Tlf: 97715268

Epost

Hans Kristian Dolmen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 91590429

Epost

John Flatøy

Rolle: Kasserer
Tlf: 47023334

Epost

Johannes Hopland

Rolle: Styremedlem
Tlf: 46906680

Epost

Ingrid Brakstad

Rolle: Varamedlem
Tlf: 93085788

Epost

Ole Martin Løver

Rolle: Styremedlem
Tlf: 93440594

Epost

Helene Mariel Ramslien

Rolle: Varamedlem Ungdom
Mobil: 47351990

Epost

Steinar Molland

Rolle: Styremedlem
Tlf: 90640238

Epost

Stig Atle Eide

Rolle: Varamedlem
Mobil: 93003682

Epost