Velkommen som medlem i FIL AKS-77.

Før du melder deg inn ber vi deg lese gjennom dette skrivet.

Innmelding Når man melder seg inn i FIL AKS-77, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt og ut gjeldende år. Alle medlemmer som har betalt har stemmerett på årsmøte.

Innmeldingen for nye medlemmer skjer på  LINK. På linken blir du registrert og betale medlems/treningsavgift med en gang.


Medlemskap
300.-
Medlemskap/treningsavgift  6-10år (Rekrutt)
300.-
Medlemskap/treningsavgift 11-14år (Ungdom)            
800.-
Medlemskap/treningsavgift 15-19år (Junior)    
1000.-
Medlemskap/treningsavgift 20-34år (Senior)      
1000.-
Medlemskap/treningsavgift over 34år (Veteran)
800.-
Medlemskap/treningsavgift Familie 
1500.-
Medlemskap/ treningsavgift Løpegruppe (utenfor bane) 
500.-
Trening og konkurranser Gjennom medlemskap/treningsavgift har du muligheten til å delta på FIL AKS-77 sine fellestreninger. Info om treningstider finner du på hjemmesiden til klubben. Dekking av startkontingent, deltakelse på fellesstreninger og genser gjelder ikke for medlemmer som ikke betaler treningsavgift. En må være medlem i en klubb og betale treningsavgift for å kunne delta på friidrettsstevner. For utøvere som deltar i friidrettsstevner vil FIL AKS-77 dekke startkontingenten.Påmeldingen skjer på iSonen.no


Prøvetid Rekrutt (6-10år) kan melde seg inn hele året. Ungdom (11-13år) og Junior (14-19år) trener i grupper etter hvor mye en vil satse. For at gruppene skal fungere vil det være «prøvetid» / innmelding ca. 15Nov-15Jan og 15Aug-15Sep.

Utmelding En utmelding skal skje skriftlig til post@aks77.no eller på Kontakt oss (oppe i meny). Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

Lisens Alle utøvere mellom 13 og 80 år som deltar på arrangementer i regi av lag tilknyttet Norges Friidrettsforbund må ha lisens, og kan velge mellom engangslisens og helårslisens. Deltakelse på banearrangement krever helårslisens. Mer informasjon finner du her Deltakere i arrangementer utenfor bane (mosjonsløp, motbakkeløp, ultraløp, turmarsj osv) kan velge mellom helårslisens og engangslisens. I motsetning til helårslisens trenger deltaker ikke å være medlem i friidrettsklubb for å benytte seg av engangslisens.

Ren utøver Alle medlemer som fyller 15 år i løpet av året, eller de som ikke har gjort ren utøver før, går inn på renutøver.no  og gjør disse 7 modulene. For de som har gjort ren utøver modul fra før, kan bruke repitisjonquiz som ligger på din profil – 21 spørsmål- tar 10-15min.

Dugnad For å kunne drive FIL AKS-77 er vi avhengige av at mange bidrar. Skal vi kunne tilby gode aktivitetstilbud med så lav kontingent, er det avgjørende at vi får inn penger ved å jobbe dugnad. Dugnad er en flott arena til å bli kjent med andre foreldre og medlemmer i klubben. Det er forventet at alle medlemmer i FIL AKS-77 over 15 år samt foreldre til yngre utøvere stiller på følgende dugnader.

1.    En vakt i løpet av den uken Knarvikmila går av stabelen

2.    En vakt i løpet av året, enten på våre stevner eller annen dugnad

Klarer du ikke å stille på en av disse dugnadene er det forventet at du skaffer deg en vikar.

Forventninger til utøvere Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben. Utøvere i klubben skal:

•    Vise gode holdninger

•    Respektere hverandre

•    Vise lojalitet mot klubb og trenere

•    Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre

•    Følge klubbens regler

•    Være ærlig overfor trener og andre utøvere

•    Ta ansvar for godt samhold

•    Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til

•    Vise engasjement

•    Være stolt av sin egen innsats

•    Anerkjenne andre sin innsats

•    Ta ansvar for miljø og trivsel

•    Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

Forventninger til foreldre Som foreldre i klubben er dere en viktig gruppe for klubben. FIL AKS-77 er helt avhengige av at dere som foreldre bidrar for klubben. Les gjerne gjennom denne folderen fra Olympiatoppen om det å være foreldre til en utøver. Er du foreldre til utøver under 12 år anbefaler vi at du også leser gjennom denne. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.