Samarbeid mellom FIL AKS-77 og Norna Salhus

Postet av FIL AKS-77 den 20. Mai 2016

IMG_3019.JPG

IL AKS-77 og Norna Salhus har inngått en avtale om samarbeid. Dette er en avtale som er regulert gjennom Norges Friidrettsforbund. Avtalen gjelder for utøvere mellom 15 og 19 år som ønsker å satse. Disse utøverne får tilbud om å trene med Norna Salhus sine trenere. De vil fortsatt delta på FIL AKS sine treninger og være i vårt miljø. Dersom de stiller i junior og senior stevner stiller de for Norna Salhus. Samarbeidet innebærer også et samarbeid på trener og klubbnivå. Vi kommer til å være tilstede på hverandres treninger for å lære av hverandre. Styret og Sportslig utvalg i FIL AKS-77 ser frem til det nye samarbeidet og håper dette vil være til det beste for våre talenter og for klubben.

Under finner dere mer utfyllende informasjon om avtalen og en lenke til andre klubber med tilsvarende avtaler.

For ytterligere spørsmål om avtalen ta kontakt med Amund Langøy, sportslig leder FIL AKS-77 idrett.aks77@gmail.com.

Avtaler som dette reguleres av NFIFs lov § 20.3.

Jenter og gutter i alderen 15-19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet lag i junior- og seniorklassene hvis det er inngått en samarbeidsavtale om dette mellom de to lag. En slik avtale skal godkjennes av Styret og skal gjelde for minst et år.

a. Avtale kan inngås av lag som ligger i samme krets eller maksimalt 100 km reisevei fra respektive hjemsted som er angitt i idrettsregistreringen. En samarbeidsavtale etter denne paragraf kan ikke omfatte kun stafetter. Utøvere kan representere i henhold til avtalen 1 måned etter at den er godkjent av NFIF.

b. Den klubben utøveren representerer i senior-og juniorsammenheng benevnes overbyggingsklubb, mens den klubb utøveren representerer i gutte-og jentesammenheng benevnes moderklubb.

c. Søknad om godkjenning av slik avtale skal sendes NFIF på fastsatt skjema i to eksemplarer.

d. Lag som har inngått slik samarbeidsavtale kan også stille felles stafettlag under overbyggingsklubbens navn i klasser opp til og med 22 år.

e. En klubb kan ikke samtidig være overbyggingsklubb og moderklubb, men en overbyggingsklubb kan ha flere moderklubber. Avtale skal inngås separat mellom hver og en av dem.

f. En moderklubb kan ha samarbeidsavtale kun med en overbyggingsklubb.

g. En samarbeidsavtale kan ikke inngås for bare enkeltutøvere.

h. Avtalen kan sies opp med minst tre måneders varsel. Dog utløper avtalen ved første årsskifte etter utløpet av varselsperioden.

i. Øvrig innhold i samarbeidsavtalen avtales klubbene i mellom.

j. Utøvere i en moderklubb har rett til å reservere seg mot å representere overbyggingsklubben.

Klubber som har denne ordningen i dag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.