Tid for Kontingent 2015

Postet av FIL AKS-77 den 15. Apr 2015

Det er nå tid for å betale inn medlemskontingent og kjøpe lisens for 2015.

Medlemskontingenten skal betalast til kto. nr: 5291 05 08199


FIL AKS-77
v/Erna Fosse
boks 177, 5914 ISDALSTØ

Det er følgjande satsar som gjeld:

0 - 12 år kr 100
13 - 19 år kr 400
20 år og eldre kr 700

Familie kr 1200
(barn til og med 16 år foreldre/føresette, 2 stk)

Støttemedlem/trim kr 100
(dette gjeld personar som ikkje deltek på organisert trening eller på stemne/arrangement, der kostnader vert dekka av klubben)


Lisens:
"Alle mellom 13-80 år som deltar i arrangementer i regi av lag tilknyttet Norges Friidrettsforbund må ha lisens, og kan velge mellom engangslisens og helårslisens. Deltakelse på banearrangement krever helårslisens.

Deltakere i arrangementer utenfor bane (mosjonsløp, motbakkeløp, ultraløp, turmarsj osv) kan velge mellom helårslisens og engangslisens. I motsetning til helårslisens trenger deltaker ikke å være medlem i friidrettsklubb for å benytte seg av engangslisens.

Lisenser i andre idretter gjelder ikke for friidrettsarrangement."

Born under 13 år er forsikra gjennom idrettens barneidrettsforsikring og treng difor ikkje noko eigen lisens.
Meir om lisens og korleis ein skaffar seg lisens på :
http://www.friidrett.no/lisens/Sider/Lisens-2014.aspx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.