Verdier


Fil AKS-77 baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

  • Idrettsglede
  • fellesskap
  • helse
  • ærlighet

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Fil AKS-77 tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

 

 

Fil AKS-77 sine verdier:

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet