Øystein`s rekrutt trening


AKS Rekrutt(utetreninger vår 2017)

Øvelse – hoppeløype

Øvelse – lengdehopp

Øvelse – presisjonskast med erterposer

Øvelse 1-liten ball

Øvelse 2-lengde

Øvelse 3-hekkeløp

Øvelse 4-40 meter