Utøver


Utøverne bør være kjent med
  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
  • aktivitetstilbudet
  • medlemskap
  • dugnad
  • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

 

Forventninger til utøvere
Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben.
Utøvere i klubben skal:
•    Vise gode holdninger
•    Respektere hverandre
•    Vise lojalitet mot klubb og trenere
•    Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
•    Følge klubbens regler
•    Være ærlig overfor trener og andre utøvere
•    Ta ansvar for godt samhold
•    Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
•    Vise engasjement
•    Være stolt av sin egen innsats
•    Anerkjenne andre sin innsats
•    Ta ansvar for miljø og trivsel
•    Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier