Forelder/foresatt


Foreldre bør være kjent med
  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
  • aktivitetstilbudet
  • medlemskap
  • forsikringer
  • politiattest
  • dugnad
  • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene
Forventninger til foreldre
Som foreldre i klubben er dere en viktig gruppe for klubben. FIL AKS-77 er helt avhengige av at dere som foreldre bidrar for klubben. Olympiatoppen har laget en Foreldreguide kortversjon om det å være foreldre til en utøver. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.
Dugnad
For å kunne drive FIL AKS-77 er vi avhengige av at mange bidrar. Skal vi kunne tilby gode aktivitetstilbud med så lav kontingent, er det avgjørende at vi får inn penger ved å jobbe dugnad. Dugnad er en flott arena til å bli kjent med andre foreldre og medlemmer i klubben. Det er forventet at alle medlemmer i FIL AKS-77 over 15 år samt foreldre til yngre utøvere stiller på følgende dugnader.
1.    En vakt i løpet av den uken Knarvikmila går av stabelen
2.    En vakt i løpet av året, enten på våre stevner eller annen dugnad
Klarer du ikke å stille på en av disse dugnadene er det forventet at du skaffer deg en vikar.