Til deg som er …


Her må klubben beskrive det hver enkelt målgruppe trenger å vite. Klubben må finne ut hvordan denne informasjonen skal kommuniseres til målgruppene. Eksempel: foreldreskriv eller foreldreinfo på klubbens hjemmeside.