Klubbens lover


Fil AKS-77 sine lover er basert på lovnorm for idrettslag på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen.

Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Lov for FIL AKS-77