Ansatte


FIL AKS-77 har ingen fast ansatte.

 

Klubben bør beskrive stillinger/funksjoner der det er ansatte, eventuelt med et organisasjonskart og kontaktinformasjon.

 

Ansatte i Knarvikmila ????