Maler og eksempler


Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no

 

Maler for klubb

 

Årshjul med faste oppgaver i klubben

Sjekkliste årsmøter

Innkalling til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Årsberetning til årsmøte

Protokoll fra årsmøte

Innkalling til styremøte

Protokoll fra styremøte

Økonomihåndbok

Kommunikasjonsstrategi for idrettslag

 

 

Eksempler på retningslinjer i klubb
Retningslinjer valgkomité

Retningslinjer for utdanningsansvarlig

Retningslinjer revisorer og kontrollkomité

Retningslinjer foreldre/foresatte

Retningslinjer utøvere

Retningslinjer trenere

Retningslinjer alkohol

Retningslinjer mobbing

Retningslinjer for reiseleder ved representasjon

Retningslinjer skikk og bruk e‑post