Klubbens arrangementer


 Årlige stevner

  • Torsdag i uke12 Kaststevne I 25.03
  • Torsdag i uke16 Seriestevne I 20.04
  • Lørdag i  uke20 AKS leikane, 20.05
  • Torsdag i uke33 Kaststevne II 17.08
  • Torsdag i uke38 Seriestevne II 21.09
  • Lørdag i  uke 00 Klubbmesterskap

 

I tillegg eier FIL AKS-77 arrangementet Knarvikmila. Knarvikmila har egen administrasjon og for nærmere opplysninger kontakt daglig leder Kanrvikmila.

Dersom arrangementet er åpent for deltakelse fra personer som ikke er medlem av en klubb i NIF, bør klubben sørge for at deltakerne er underlagt idrettens regelverk, herunder idrettens dopingbestemmelser.