Felles retningslinjer for alle medlemmer i norsk idrett


Det er laget felles retningslinjer som er retningsgivende for alle medlemmer i norsk idrett.

Klubben bør ha gode normer for hvordan man håndterer eller praktiserer viktige saker i klubben Under er eksempler på retningslinjer for noen områder som det kan være lurt å ha tydelige beskrivelser som forteller hvordan vi jobber. Bruk gjerne disse eksemplene som ideer når din klubb skal lage og vedta egne retningslinjer.

eksempel retningslinjer foreldre.DOCX