Politiattester


Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

 

Prosedyre for politiattest i klubben:

Trenere skriver ut og fyller inn så må de da skanne/ta bilde og legge ved som vedlegg når de søker via nett.

  • Arbeidsgiver må fylle ut skjema første skjema for «Bekreftelse på formål med politiattest» (Word fil). Skjema blir underskrevet og skanner før det sendes via e-post til den enkelte som trenger politiattest. (På nettsiden «Klubbens kontaktpersoner» under Støtteroller finner du kontaktperson som Styret har oppnevnt som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i vår klubb.)
  • Levering av elektronisk søknad (obs! arbeidsgivers bekreftelse skal legges ved søknaden)
  • Søknad kan også sendes i papirversjon (Word fil) til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø (NB! Ved innsending pr. post må også bilde av søker legges ved)
  • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for politiattestansvarlig for arbeidsgiver.
  • Politiattestansvarlig lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Vestkantsvømmerne gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

 

Les mer Informasjon om og lenke til søknadsskjema (nederst på siden) politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund.

 

 

…………………………………..

I Radøy Manger FK blir ordningen handtert på følgjande måte:

Alle tilsette og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.

Framgangsmåte for søknad ligger uder. Om det skulle være noe uklart så ta kontakt med: Arne Askeland, e-post: arneaske@online.no, tlf: 97163102

Begge representantar har taushetsplikt overfor uvedkommande i forhold til dei opplysningar dei får kjennskap til.

Politiattesten inneheld kun opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegere ilagt førelegg/dømt for brot på forhold i straffelova om seksualbrotsverk overfor born. Idrettslaget har ikkje høve til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Det har nå blitt innført endringer i ordningen med politiattester. Det nye ved ordningen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben og søker gjør?
1. Last ned signert skjema her. På skjemaet som som vert lasta ned her skal den enkelte fylle ut dei tre øverste rubrikkane. I tredje linje der det står formål med attesten, skriv inn f.eks. trenar, hjelpetrenar, lagleiar, styreverv mm.

Hva skal søkeren over 18 år gjøre?
1. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
4. Vente på svar
5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Hva skal søkeren under 18 år  eller de som ikke har mulighet å søke elektronisk gjøre?
1. Last ned skjema 1 her. Fyll ut skjema 1. Last ned signert skjema 2 her. På skjemaet som som vert lasta ned her skal den enkelte fylle ut dei tre øverste rubrikkane. I tredje linje der det står formål med attesten, skriv inn f.eks. trenar, hjelpetrenar, lagleiar, styreverv mm.Søker fyller ut resten av personlig info.
2. Begge skjemaene sendes samlet inn til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

Med venleg helsing
Styret i Radøy Manger FK