Kurs og utdanning


Klubben bør gi en oversikt over hvilke muligheter det er for å ta kurs eller utdanning gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre.

  • Har klubben en utdanningsansvarlig?
  • Hvilken intern opplæring eller hvilke kurs kan vi tilby i egen klubb?
  • Hvilke kurs fra kretsen eller forbundet kan vi tilby gjennom klubben?

Les mer
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund
Eksempel på funksjonsbeskrivelse for utdanningsansvarlig
<Sett inn lenke til utdanning i klubbens tilhørende særforbund og/eller særkrets>
<Sett inn lenke til utdanning i klubbens tilhørende idrettskrets>