Arbeidsgiveransvar


Dersom klubben har ansatte, er det styret som har arbeidsgiveransvar. Ansvaret for å følge opp den daglige lederen kan delegeres til et av styremedlemmene. Dersom det er flere ansatte, er det vanligvis den daglige lederen som har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

Klubben bør beskrive

  • om klubben er medlem av en arbeidsgiverforening
  • om det er opprettet tariffavtale
  • rutiner for ansettelse
  • personalansvar
  • arbeidsavtaler

 

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

 

Les mer
Mal for midlertidig ansettelsesavtale fra NIF
Veiledning om klubben som arbeidsgiver fra NIF
Brosjyre fra Skatteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende