Anlegg og utstyr


Her bør klubben beskrive hvilke anlegg som benyttes, og definere hva klubben har ansvar for når det gjelder disse anleggene.

 • Hvilke anlegg benytter klubben?
 • Hvem har ansvar for hva når det gjelder anleggene som benyttes?
 • Hvilket utstyr disponerer klubben?
 • Har klubben noe utstyr som kan lånes?
 • Hvordan er forholdet mellom privat utstyr og klubbens utstyr?

Dersom klubben eier anlegg selv:

 • Er det laget bruksregler eller sikkerhetsrutiner for anlegget?
 • Hvordan skjer service/vedlikehold og annen oppfølging?
 • Er det laget systemer for opplæring i bruk av anlegget?
 • Leies anlegget ut til andre?

 

Personlig utstyr:
Klubben kan liste opp hva som må betales av utøverne selv.


Klubbens utstyr:
Klubben kan liste opp hva som blir betalt av idrettslaget.
Les mer
<Sett inn lenke til klubbens anlegg/treningsarenaer>

 

 • Alvøen Idrettspark……………………………………………………………………………………………………… 59 16.1. Arenaer……………………………………………………………………………………………………………… 59 16.2.
 • Bygg ………………………………………………………………………………………………………………….. 62 16.3.
 • Utleie av lokaler………………………………………………………………………………………………….. 64