Visjon


Gjennom idrettsglede skal Fil AKS-77 bedre oppvekstmiljøet for barn og unge i Nordhordland.
Fil AKS-77 skal være en positiv bidragsyter i fritidstilbudet i Nordhordland.
Trygghet – Mangfold – Trivsel – Glede