Hovedmål


Hovedmålet til FIL AKS-77: <Sett inn klubbens vedtatte mål>…

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det kan revideres etter behov.

Noen klubber definerer et overordnet hovedmål og konkretiserer deretter de viktigste delmålene for ulike områder i klubben. Andre klubber velger å liste opp 3–6 målsettinger, der man sier hvilke kvalitetsmessige effekter klubben skal oppnå (effektmål), og hvilke kvantifiserbare resultater den skal oppnå (resultatmål).

 

Les mer

<Sett inn lenke til klubbens virksomhetsplan dersom det finnes>