Innledning


  • Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben.
  • Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
  • Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i Fil AKS-77.
  • Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i Fil AKS-77.
  • Håndboken skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i Fil AKS-77, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.
  • Håndboken skal ligge på klubbens hjemmeside på Internet, www.aks77.no
  • Styret og de ansatte er ansvarlig for ajourføring av boken i forkant av hvert årsmøte.
  • Korrigert utgave overleveres og gjennomgås på styremøter.