Grunnlagsopplysninger for idrettslaget


Navn: Fil AKS-77

Stiftet: 18/12-1977

Idrett: Friidrett

Postadresse: Postboks 177, 5903 ISDALSTØ

E-postadresse: post@aks77.no

Bankkonto: 52910508199

Bankforbindelse: DNB

Internettadresse: www.aks77.no

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993 641 782

Anleggsadresse: Knarvik Stadion, Juvikstølen 17, 5916 ISDALSTØ

Telefon til leder: 90612751

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:

Registrert tilknytning til Hordaland idrettskrets

Registrert tilknytning til Idrettsråd i Hordaland

Registrert tilknytning til Friidrettsforbundet

Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 25559

Årsmøtemåned: medio Februar

 

Versjon 051217